วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกที่มุ่งมั่น ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมี ความพึงพอใจ

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ทันสมัย หลากหลาย รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ
2. เสริมสร้างสุขภาพให้ชุมชน
3. สนับสนุนภารกิจหน่วยงานบังคับบัญชา

ค่านิยม

การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และทำงานเป็นทีม

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 20000

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates