ประวัติโรงพยาบาล

รพ.ค่าย นวมินทราชินี เมื่อแรกเริ่มนั้นเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว 2 อาคาร (ปัจจุบัน มว.พลเสนารักษ์)
จนกระทั้ง พ.ศ.2538 ได้สร้างอาคารใหม่เป็นอาคารตึก 4 อาคาร
อาคารหน้า เป็นตึก 2 ชั้นประกอบด้วย แผนกต่างๆ ได้แก่แผนกปัจจุบันพยาบาล ทะเบียน การแพทย์
และส่วนเก็บเงินรายรับสถานพยาบาล
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก เภสัชกรรม ทันตกรรม พยาธิวิทยา เอ็กซเรย์ ส่งกำลังและบริการ ห้องผ่าตัด
และประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ เป็นกองบังคับการห้องผู้อำนวยการและห้องประชุม
ตึกที่ ๒ เป็นตึกชั้นเดียวเป็นที่ตั้งของแผนกผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ห้องสามัญหญิง สามัญชายและห้อง

พิเศษ ๘ ห้อง
ตึกเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างตึกหน้าและตึกผู้ป่วยใน เป็นที่ตั้งของแผนกเวชบริภัณฑ์กลาง(CMS)
ตึกสุดท้าย เป็นตึกด้านหลัง เป็นที่ตั้งของฝ่ายโภชนาการ แผนกพยาบาลและฝ่ายซักรีด

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 20000

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates